dimarts, 23 de gener del 2018

Minimització i gestió dels residus: les 4 R: reduir, reciclar, reutilitzar i repensar!


MINIMITZACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
Producte de l’elevat consum de la nostra societat, cada dia un habitant d’un país  desenvolupat genera 1 kg de deixalles, fent necessari la disponibilitat d’instal·lacions per gestionar correctament aquests residus.
Apliqueu la teoria de les 4 R’s:
REDUIR
Consumiu allò que realment és necessari, optant sempre pels productes que generin menys recursos.
Alguns consells:
 • Quan vagis a fer la compra porta un cabàs, una caixa de cartró o un carretó, així reduiràs el consum de les bosses de plàstic!
 • Sempre que puguis evita els productes d’un sol ús: compra productes recarregables, amb envasos retornables,…
 • Evita comprar productes amb excés d’embalatge.
RECICLAR
Transformeu productes usats o sense valor en nous materials, iguals o diferents dels inicials.
Alguns consells i informacions:
 • Separeu de forma selectiva els diferents residus generats i dipositeu-los en els contenidors específics perquè puguin ser gestionats correctament.
 • De la matèria orgànica se’n fa compost: una terra molt nutritiva utilitzada en jardineria.
 • Amb el paper usat es torna a generar pasta de paper que servirà per fer paper reciclat (el paper es pot reciclar fins a 12 vegades abans de ser material de rebuig.
 • El vidre es trenca en parts molt petites, s’escalfa i se’n fa la pasta que es podrà fer servir per generar nous envasos de vidre. Aquest procés es pot repetir tantes vegades com faci falta.
 • El reciclatge del plàstic permet obtenir nous envasos i, a més, aconseguim que aquest plàstic no acabi a la incineradora (cosa que és molt perjudicial ja que la crema de plàstics genera uns fums molt contaminants)
REUTILITZAR
Aprofiteu tot allò que encara pot tenir una utilitat, evitant la generació de deixalles.
Alguns consells:
 • Aprofiteu el paper fotocopiat o imprès per una sola cara.
 • Si teniu bosses de plàstic a casa, aprofiteu-les per quan aneu a comprar, així no n’haurem d’agafar de noves.
 • Usa la imaginació per donar un nou ús a alguns productes que tenim a casa: per exemple, podem fer servir un iogurt de vidre com a posa-llapis o com a got per beure; un envàs de gelat pot ser útil com a carmenyola per a congelar aliments,…
REPENSAR
Reflexioneu un moment sobre els vostres hàbits quotidians per analitzar on i com podeu actuar per la millora en la gestió dels residus generats.
 • Tens alguna altra idea per REDUIR la quantitat de residus que generem?
 • Tens alguna altra idea per REUT ILITZAR algun altre producte?
 • RECICLES prou?
Tot comença amb nosaltres!